DD2 oppdatering etter toveisen

Poeng fordeling etter 2veisen DD2 finnes her

RMC2016_DD2