Rotax Max Grand Final 2017

Rotax Max  Grand Final 2017 vil bli avholdt i Portimao i Portugal 4 -11 November 2017.  Banen er benyttet 2 ganger før til Grand Final og ligger tett inntil bilbanen i Portimao. Vi ligger på et kjempehotell hvor alle samles, ikke spredt rundt omkring slik det ofte er tilfelle ellers.

Mer info her.

rotax-bulletin_rotax-max-challenge-grand-finals-2017-location-and-date_25112016