Det blir Rotax Max Ekstra i 2012 – Vinneren får kjøre i Verdensfinalen!

Rotax Extra
I årets Rotax Max Challenge vil vi gjenta suksessen fra høsten 2011 hvor vi innbød til Rotax Extra.
Rotax Extra er myntet på de litt eldre (32 år og oppover), og evt. litt tyngre førerne (fører og kart må veie 175 kg) som gjerne vil være med i løp, og evt. kjempe om en plass i Rotax Max Mojo Grand Final (RMMGF) som i 2012 går i Portugal i november.

Vi tror at 8 løp som i RMC blir litt mye, så i Max Extra har vi redusert løpene til 6 hvorav de 4 beste teller.  

 

 

 

Løps datoene:
28.4     KNA Varna
26.5      KNA Rudskogen
02.6      NAF Gokart Vestfold
18.8      NMK Kongsberg
19.8      NMK Kongsberg
22.9      KNA Varna   

Det er m.a.o. mulig å velge bort 2 løp, enten fordi man ikke kan kjøre, eller fordi resultatene er ”for dårlige”, og likevel få full pott.

Vi har fått kjøpt en plass i DD2 Master til vinneren av årets Rotax Extra.  Dette er nå bekreftet av BRP-Powertrain.

 VIKTIG!

Rotax Ekstra kjøres sammen med vanlig Rotax, men premieres separat!

Årets homologeringsdokument for Formel Rotax er vesentlig endret fra 2011, og er identisk med det internasjonale dokumentet.  Alle som skal delta må derfor studere dette dokumentet som vil foreligge etter 1.4.2012 fra NBF.

Vi nevner her de viktigste endringene:

 

  • Kun ny lydboks tillatt
  • Kun ny clutch tillatt
  • Husk kort nålelager i motordrev med o-ring
  • Husk originalt batteri
  • Påbudt med plombering (i RMC )

 

Plombering må avtales med GM eller et av Servicesenterene i god tid før første løp. Servicesenterene står på vår hjemmeside www.rotax.no på venstre side.