KNA Klepp

Vi gratulerer Jonas Rød med 3.plass i Cadetti!

Vi gratulerer Trond Simen Larsen med 4.plass i Cadetti!

Vi gratulerer Sander Knaben med 6.plasss i Cadetti!