Terminliste RMC & RMC Girlpower 2020

Hei alle sammen.

Først nyhetene kanskje. Etter lang tids leting etter en etterfølger for CRG agenturet, har nå Kåre Thunem gjort en avtale med Emil Antonsen Motorsport. Det nye firmaet vil hete EA Motorsport as og bak det står Arve Møyland med 50%, Olav Antonsen med 30% og Emil Antonsen med 20%. Formell overtakelse vil først fine stad i 2021, men disse karene vil starte opp umiddelbart og har snart både stor kart og liten kart til demo.
Kåre Thunem vil assistere i 2020 og ha kundekontakt særlig på Vestlandet, og for Gravdahl Motor as er det hyggelig at det nye firmaet vil satse på Rotax i de større klassene. Firmaet vil selvsagt få fulle forhandlerrettigheter og håper å knytte til seg Geir Trandem, Geirs Maskinservice as, på servicesiden. Det skal bli godt å få en samarbeidspartner som er knyttet opp til det sentrale Østland, noe jeg er sikker på at vil styrke Rotax nettopp på Østlandet. Som kjent er Rotax allerede dominerende på Vestlandet. Firmaet har alle forutsetninger for å lykkes med Emil Antonsens unike kunnskap om karting (han er Norges eneste EM vinner i karting og har som kjent drevet et Juniorteam nå i flere år.) Økonomien er sikret gjennom Møyland/ Antonsen som begge driver meget solide firmaer. Gravdahl Motor ønsker lykke til og vil gi all mulig støtte til nyetableringen.

Så var det terminlisten da. Det har vært en del fokus på kostnader i vinter, særlig etter en beklagelig, men nødvendig prisoppgang på dekkene. For at det ikke skal bli for mange løp, legger vi inn NM løpet på Håsken som tellende RMC løp. Dilemmaet har vært Pinseløpet på Rudskogen den 30/31.5. Dette er uken etter NM, som tradisjonelt ikke er en gunstig dato å arrangere løp mht deltakere. I tillegg kolliderer det med VM løp i Førde. Etter mange telefonsamtaler er jeg redd for at dette løpet vil samle så få deltakere at det kan bli avlyst. Jeg velger derfor å stryke Rudskogen og å erstatte det med KNA Landsmesterskap på Varna 13.6. Da får vi litt avstand til NM helgen og de som ønsker å kjøre i Førde, kan få anledning til det.

Terminliste 2020 RMC

  • 02.05 Varna Vårløpet RMC Max &GirlPower
  • 23.5 Håsken NM RMC Max & GirlPower
  • 13.6 Varna KNA Landsmesteskap RMC Max &Girlpower
  • 08.08 Kongsberg 2-Veisen RMC Max &GirlPower
  • 09.08 Kongsberg 2-Veisen RMC Max & GirlPower
  • 29.8 Klepp VM RMC Max & GirlPower
  • 19.9 Varna Høstløpet RMC Max & GirlPower

Sammenlagt premiering og utdeling av billetter til Verdensfinalen i Baharain.

Som tidligere er det altså 7 løp hvorav de 5 beste teller. Vi sees og jeg ønsker alle lykke til.

Med vennlig hilsen

Svein