Løp på Varna 12.6 samt litt om reklamasjoner

Hei alle sammen.

Da er det klart for neste løp, også dette på Varna.

Dette er et RMC løp i både Rotax Max og Rotax DD2, med innlagt GirlPower Cup i Max og DD2 Master i DD2 klassen.

Påmelding på www.varna.no og siste frist er 5.6.21

For DD2 Master førere (over 30 år) er det viktig å kommunisere til klubben at dere vil delta i Master, pga egen pokalbestilling. Snakk med Tore Ingebretsen på tlf. 99527686.

Pass på å melde dere på snarest slik at det ikke blir fullt, og dere ikke får kjøre. Det blir visst ikke så mange løpene i år.

Reklamasjoner.

Rotax motorene er nå så bra at det nesten ikke er reklamasjoner, men jeg vil kort gå gjennom regler og prosedyrer. Rotax var det første kartfirmaet som ga garanti på sine motorer, og er fortsatt den eneste fabrikken (?) som velkommer reklamasjoner.

Kort om reglene:

Hva garanteres ikke: Batteri og clutchtrommel.

Batteriene leveres nå med separat syre og er derfor «nye» når de selges. Med nrnalt godt vedlikehold, d.v.s lading , skal de kunne holde i flere år, MEN der fordrer at batteriet blir ladet også hver måned gjennom vinteren.

Clutchtrommelen kom i ny utgave i 2020 som godt skal tåle en sesongs kjøring.

Hovedregel:

Garanti 6 mnd fra salgsdato – se forsiden på plombekortet.

Ved reklamasjon henvend deg til din forhandler eller ditt Servicesenter eller direkte til Gravdahl Motor as.

Med reklamasjonen må følge: Bilde av motornummer og bilde av del, samt angitt ca. gangtid siden motor eller del var ny (har ingen betydning for garantien, men fabrikken ønsker å oppdage evt. svakheter så tidlig som mulig.)

Dette må skje innen en uke etter at delen har sviktet. Seneste mulighet for meg til å reklamere hos fabrikken er 3 uker etter skade, så hvis dere sender delen og de andre opplysningene, så har både jeg og posten litt tid på oss for å kunne rekke fristen.

Det garanteres ikke mot skjæring. En skjæring skyldes en driftsforstyrrelse som normalt enten skyldes for lite olje/bensin, eller kjøling/vann. Dette kan ingen fabrikk garantere mot.

Men, er du i tvil, ta kontakt med meg på tlf. 93234025.

Det er også garanti på deler som er kjøpt, og på overhalingsjobber. Her må evt. jobben dokumenteres med kopi av faktura hvor motornummer, deler medgått, og dato fremgår. Mao en egenjobb eller «svart» jobb diskvalifiserer til garanti. Delesalg og jobb MÅ kunne dokumenteres.

Så har vi noe som heter «Goodwill». I noen tilfeller kan det oppstå en situasjon hvor en serie komponenter ikke har den kvalitet som Rotax har bestilt, og man vil da kunne få dekket delen eller deler av summen for delen. Dette gjelder altså hvis fristen for garanti (6 mnd) har utgått.

Er du i tvil, kontakt meg. Verken Rotax eller jeg er vanskelige, men vi driver med racing, og må huske at de fleste produsenter garanterer «ut døren». Noen deler er slitedeler, som motordrev, og disse er det selvsagt ikke levegaranti på. Heller ikke er det nok å si at «jeg har nesten ikke brukt den» hvis garantitiden har gått ut, men igjen, ikke vær redd for å spørre. Du kjører tross alt en av de mest pålitelige kartmotorene som finnes.

Ovennevnte gjelder både privatpersoner og forhandlere/SERVICESENTERE. Husk bilde av motornummer, evt. med bilde av forsiden på plombekort og innsending av del med angivelse av gangtid. Det er ikke så vanskelig, men det må gjøres.