Rotax nyheter

Nyheter om Rotax i Norge og litt annet.

Etter forhandlinger som startet i 2018 mellom Gravdahl Motor as og BRP Powertrain (Rotax), er vi nå enige om veien videre for Rotax i Norge.
P.g.a min «høyt fremskredne alder», 73 år nå i august som var, har både Rotax og jeg vært opptatt av å sikre en best mulig overgang for Rotax i Norge fra Gravdahl Motor as til en ny etterfølger.
Disse forhandlingene er nå sluttført med det best mulige resultat for alle parter. Jeg tar kortversjonen først, så utdyper jeg litt etterpå.
Dette skjer i 2022.
I 2022 vil Gravdahl Motor as og B&V Kartservice være jevnstilte Rotax importører i Norge. Jeg er i disse dager opptatt med vareopptelling og vil sende en del av mitt store Rotax delelager til Ingvard Kirkhus og hans familie (B&V Kartservice i Sandnes). Ingvard vil så benytte vinteren og våren på å bygge opp et så komplett delelager som mulig av Rotax deler, slik at dere forhåpentligvis vil ha to firmaer å spille på når det gjelder deler og service.
Ingvar vil bringe Rotax mer inn i vår moderne tid mht sosiale medier, som dere har sett ikke er min sterkeste side, ved å opprette en Instagram konto som vil hete RotaxMaxNorway.
Ingvard vil utvikle hjemmesiden sin slik at det vil gjøre det enklere å holde seg oppdatert på RMC nyheter og resultater i Norge. Likeledes vil dere lettere finn ut hvor EuroSerie løpene går, påmeldingsfrister, kostnader o.s.v. Likeledes Rotax løp i Sverige og Danmark. Fra våren vil det bli satt opp en ferge fra Kristiansand til Nederland, som enkelt vil kunne bringe oss ned til kjernen av Europa med løp i bl.a. Be Ne Lux og Tyskland.
Han vil også utvikle sin hjemmeside hvor dere som måtte oppleve motorproblemer, kan angi problemet og så finne forskjellige forslag til løsninger.
UTLEIE av motorer.
Ingvar har planer om å leie ut Rotax motorer i klassene Micro og Mini for de som ønsker å delta med en slik motor i løp i utlandet, med kontaktinfo til dette landets Rotax importør.

Ingvard har lang erfaring som mitt største Servicesenter for Rotax motorer og vil i fremtiden ha ansvaret for opplæring og utnevnelse av Servicesentere i Norge. Han vil også ha en gjennomgang og oppdatering av Service Senterene, og tar kontakt med hver enkelt.
Totalt vil dette sikre den aller beste overgangen for Rotax i Norge, og jeg vil takke Ingvard for helt
eksepsjonell hyggelige og imøtekommende forhandlinger. Det kunne ikke vært bedre!
Fra 2023 tar B&V Kartservice over som eneimportør, og Gravdahl Motor as vil gå over til å fungere
som forhandler og Servicesenter.

Litt om endringer som kommer.
Delesituasjon;
Pandemien som rir oss alle, har stor påvirkning på underleverandørers mulighet til å levere som
ønsket. Vi leser at bilindustrien sliter noe helt enormt, og dette vil også påvirke kartsporten. I 2021 har jeg i perioder hatt mangel på batterier og ledningsnett, og beholdningen av
stempler, rådekit og annet har periodevis vært på et minimum, men bortsett fra ledningsnett, hvor
jeg måtte ta fra nye motorer på lager, har det med et nødskrik gått bra. Vi kan imidlertid ikke
garantere at dette ikke kan skje igjen, to importører eller ikke.

INNSTRAMMINGER.
Etter henstilling fra Rotax må vi nå foreta en innstramming av plomberingsreglene, som har vær
der hele tiden, men hvor jeg nok har vært i overkant «grei».
Fra nå av vil ingen kunne fjerne plomberingen, foreta f.eks. et stempelbytte og så bare be meg om
å plombere på nytt. Kun et servicesenter eller vi importører kan ta en plombering. En reparasjon
må så utføres av oss, eller av eier i et av våre telt på løp, eller under vår overvåkning.
Grunnen for dette er at vis a vis arrangøren på løp, er fører ansvarlig for at motoren er i henhold til
reglene på et løp, men internt i vårt Rotax system er det service senteret som har ansvaret, og må
stå til ansvar for eventuelle feil som er begått. Et servicesenter legger mao hodet på guilliotinen
ved å plombere en motor hvor vedkommende selv ikke har hatt kontroll på arbeidet som er utført.
Dette kan ingen forlange at noen skal gjøre .
Hvis du mao har tatt plomberingen og skal bruke denne motoren i løp, må den sendes inn til en av
importørene eller et av våre 14 Servicesentere, for kontroll, PÅ FORHÅND. Dette tar tid og kan
ikke gjøres på løp. Prisen er kr. 1.000,- + mva. og dekker arbeid og plombering slik det har vært
helt siden begynnelsen, men nå vil det bli gjennomført.
Vær så snill og ta dette til dere, slik at vi unngår unødige diskusjoner omkring dette i etterkant!
I noen tilfeller hvor et Servicesenter har «glemt» å plombere eller ikke hadde plomber på lager, har
jeg forsøkt å dekke meg selv ved å skrive «plombert på vegne av NN» i plombekortet, men slikt vil
ikke skje i fremtiden.
Servicesentere vil i fremtiden minimum få kjøpt 10 plomber og disses nummer vil bli lagt inn i et XL
ark hos B & V, slik at vi til enhver tid vet hvem som har hvilke plomber.
NB. NYHET.
Rotax utvikler nå en app for online registrering av plomberinger, slik at alle og enhver øyeblikkelig
kan se hvilke motorer som har hvilke plomber til enhver tid. Plomberingen skal registreres av
Servicesenteret/importøren der og da ved plombering. Dette krever en viss disiplin hos våre
Service Senterne, men blir et stort fremskritt.

Motorer som har vært i utlandet.
Vi kan ser for oss noen forskjellige senarier,
En fører er i utlandet på løp og ønske å sjekke f.eks. reedventilene. Vedkommende må da gå til det servicesenteret som har fått i oppgave å foreta plombering på løpet, få reeden sjekket
og motoren plombert på nytt. Dette vil normalt koste kr. 1.000,- evt. pluss lokal mva.

En eier har større tro på at utenlandsk servicesenter enn sitt norske, og ønsker å sende motoren
sin til utlandet. Dette er lovlig, men må avtales med importøren i Norge på forhånd. Når motoren
kommer tilbake, må den til importøren for kontroll og ny norsk plombering. Kostnad kr. 1.000,- +
mva som før.
En fører ønsker å kjøpe en motor fra en utenlandsk forhandler/servicesenter. Dette er noe Rotax
ikke er begeistret for, da de ikke ønsker flytting av motorer over grensene, MEN det er ikke
ulovlig.
Det vedkommende må gjøre er å avtale importen med norsk importør, og så etter motttak av
motoren, sende denne til importøren i Norge for godkjenning og norsk plombering, for at motoren
skal kunne brukes i norske løp. Kostnad kr. 7.000,-. Dette er en sum som gjelder i de fleste land, og
skal dekke overtakelse av garanti, tid for omfattende kontroll samt ha en viss prisregulerende
effekt.
NB. Motorene koster stort sett det samme i alle land, med unntak av forskjeller som skyldes frakt
og forskjeller i lokal mva sats. Motorene er f.eks billigere i øyeblikket i Norge enn i Sverige, med
forbehold for kursforskjeller.

Leveringssituasjon:
Rotax Junior:
Jeg har 1 stk motor på lager, men den er solgt til en kunde i Bodø for levering over nyttår.
Det kommer inn 10 stk motorer i februar, så får vi bestille fler hvis interessen øker på.
Rotax Max Senior.
Jeg har et par motorer på lager, og så er det bestilt mange motorer for levering fra februar
og utover hele sesongen.
Rotax DD2.
Jeg får inn en motor denne uken, men den er solgt og skal leveres omgående. Så får jeg 5
motorer i februar, men der har jeg potensielt 8-9 kunder, så vi må se hvordan det skal
løses litt avhengig av hvor mange som virkelig skal ha. Som dere forstår kan levering av
motorer være litt vanskelig, så desto før dere varsler om behov, desto lettere for oss å
skaffe motorer i tide. Vi har i utgangspunktet 4 mnd levering fra bestilling.

Det har nettopp vært forhandler konferanse på Zoom med Rotax. I denne forbindelse er
det viktig å legge merke til at det IKKE blir noen tekniske forandringer på motorene i løpet
av 2022.

Min hjemmeside er www.rotax.no som alltid, og min mail adresse er sg@rotax.no , og telefon Svein 93234025.
B & V Kartservice har www.kartservice.no som hjemmeside og post@kartservice.no som
mail adresse.
Da kommer jeg ikke på mer i denne omgangen, men det skjer som dere forstår mye om
dagen, så plutselig er jeg tilbake.

Med vennlig hilsen

Svein Gravdahl